skip to Main Content

Un entorn segur

Seguretat lògica

Està basada en tres pilars:

Integritat de la informació

Assegurem que les còpies realitzades siguin correctes

Seguretat enfront de tercers

Només tu podràs tenir accés mitjançant una clau de seguretat

Administració

El sistema utilitzat assegura una correcta gestió

Integritat de la informació

MÈTODES DE VERIFICACIÓ

 • Verificació de la còpia inicial mitjançant el càlcul del MD5 del contingut.
 • Les còpies diferencials es verifiquen abans i després d’enviar-les.
 • Redundància interna per a assegurar la integritat de la informació.
 • “Auto cura” en el servidor de segments de diferències deteriorats i de versions anteriors manipulades.

Seguretat enfront de tercers

Seguretat en la transmissió i emmagatzematge de les dades

Transmissió xifrada

Protocols SFTP i SCP: Canal segur tunelizado mitjançant SSH.

Informació xifrada

Xifratge de dades mitjançant clau definida per usuari utilitzant algorismes de certificació militar

IP Security

Trames de diàleg amb el servidor signades amb la IP del client. Protocol per a evitar el “Sniffer” de trames

Accés mitjançant contrasenya

Addicionalment a la contrasenya per a copiar o restaurar, es pot configurar una contrasenya per a accedir al programari

Pseudonimització de noms

Els fitxers són nomenats en el servidor pel sistema, per la qual cosa no es poden relacionar amb el fitxer origen

Administració

Punts clau de la seguretat en la gestió de la informació:

 • Monitoratge en línia de tots els equips.
 • Avís en temps real en cas d’incidències.
 • Notificacions per correu electrònic tant de l’estat de cada còpia com informes mensuals.
 • Gestió de tasques.
 • Permet seguir una traça de totes les tasques executades
 • Administrador del sistema.
 • Pot rellançar còpies de seguretat, restauracions…

Els nostres Data Centers

La teva informació ben protegida

Seguretat dels Data Centers

Seguretat del recinte

Sistema de vídeo vigilància. Detectors de fum, gas i de moviment.

Seguretat dels servidors

Doble sortida de xarxa i Servidor de Rèpliques Redundant. Disponibilitat garantida al 99,95%. Tècnics 24 hores els 365 dies de l’any.

Alimentació elèctrica

Dues connexions elèctriques independents entre si. Autonomia de 24 hores en cas d’avaria de la xarxa de subministrament.

Back To Top